Een Wonderlijk Pad

 

I am to Be

 

 

Ons leven is wonderlijk nietwaar?

We zijn er wel of niet vertrouwd mee, voelen geluk, en lijden er aan.

 

Ervaren van geluk gebeurt in het nu, Geluk kent geen tijd, geen ruimte, geen plan, geen bereiken of vermijden.

Lijden daarentegen lijkt wel samen te hangen met tijd én met angst.

Een oude gezegde vertelt ons dat we het meest lijden onder het lijden dat we vrezen. We zijn bang voor....  Iets dat gaat komen.

Als we nagaan waar we aan lijden kijken we in de toekomst.óf we gaan terug in de tijd, We denken aan dat wat we verloren hebben, of nooit gehad.

 

We zijn bang dat ....het ons zal ontbreken aan......liefde, betekenis, bekwaamheid.

of we hebben ervaren dat het ons ontbrak.

Kort gezegd lijden we het meest aan onze afgescheidenheid. We voelen ons niet één met Alles in het Nu.

 

De oude verhalen en sprookjes vertellen over deze existentiële aspecten in ons leven. 

Het levenspad van de hoofdpersoon kent een aantal fasen. Er is eenheid en geluk, er is de bestemming, de queeste, de hoofdpersoon gaat op pad, deze ontmoet vele uitdagingen, voetangels en klemmen, krijgt ook hulp onderweg en wordt herhaaldelijk herinnerd aan de taak en bevestigd in de bestemming, uiteindelijk na de meesterproef overwint de hoofdpersoon het lijden, de afgescheidenheid, en vindt het de Eenheid, Heeft de taak volbracht, komt thuis of vindt zijn of haar geliefde. 

De wijsheidstradities vertellen ons in abstractere termen over het leven in het grote geheel. Zij geven ons ook aanwijzingen om het dagelijks leven als oefening te zien. En geven daarmee perspectief en lichtheid .

De weg van het hart, laat ons voelen dat we als mens liefdevol en met compassie kunnen leven  

 

Van deze wijsheden kunnen we leren over ons eigen levenspad. In deze weerbarstige tijd waarin veel spanning, angst, verdriet, eenzaamheid, en verwarring heerst is het fijn om elkaar te bemoedigen, te verlichten.

De transformatie die NU plaatsvindt vraagt van ons allen om helderheid te krijgen over onze thema's, onze gaven, onze bijdrage aan het grote geheel. Het vraagt verheldering, bemoediging, vreugde en lichtheid om deze verandering door te maken.

Groep:

Daarom start ik in september  een kleine groep van zes mede reizigers.

Het zijn 9 dagen; iedere derde vrijdag van de maand waarin we:

*  Samen in een kleine groep je levenspad verkennen en verlichten.

*  Gaan erkennen dat Je Bent in al je uniekheid met jouw pad, jouw bestemming, jouw bijdrage aan het grotere geheel.

Globale Inhoud: 

*  De wijsheid van oude verhalen en sprookjes koppelen aan je jouw levenspad

*  De Universele wetten leren kennen en begrijpen hoe het universum met je mee werkt. Dat alle ervaringen ten bate zijn van je!

*  Jezelf ontdoen van schuld en schaamte: de krachtige wet van zelf- vergeving toepassen.

*  Ontdekken wat jouw unieke bijdrage en talent is. Hoe jij jezelf (jouw missie) wilt vormgeven.

*  De puzzelstukjes van jouw levenspad ontdekken en het grotere plaatje gaan zien.

 

 

- Laat je licht er op schijnen -

Een goed gesprek

doet wonderen.